Čítaj, pochop a použi!

Vzdelavanie

Posledné medzinárodné testovanie čitateľskej gramotnosti (test PISA) dopadlo pre Slovensko nie veľmi priaznivo. Už dlhšiu dobu sledujeme, že žiakov nebaví čítanie kníh.

Tento nelichotivý stav bol jedným z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli pustiť sa do projektu, ktorý je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti a zlepšenie čitateľských zručností žiakov školy.

 

Ďalší faktor, ktorý ovplyvnil naše rozhodnutie je prudký rozvoj IKT technológií. Narastajúca potreba začleniť digitálne, interaktívne prvky do edukačného procesu.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU; Operačný program VZDELÁVANIE; Európsky sociálny fond;